Prosinec 2007

Víkřik

19. prosince 2007 v 22:31 co si tak pisu a dam to sem
Víkřik
Běží večerní ulicí . Vítr pofukuje mezi domi starobyleho přímořského městečka .
Cosi slyší ,otáčí se , ale nic nevidí jen tmavou prázdnou ulici.
Vítr vane . Začína byt zima .
Vzpominá na několik posledních dní . Co tak krásné byli.
Ale cosi se nepovedlo .
V hlavě má náhle prazdno , nic co stalo se ,nechape a ani nechce pochopit.
S čehosi má strach , ale není si jist o co se jedná.
Všechny problemi se na něj valej ze všech stran a už neví co stím.
Došel do ulice vedoucí podél moře k přistavu .
Jde po chodníku vedoucím podél moře nad plaží.
Kouká se jak slunce zapadá za klidnou hladinu moře .
Vstupuje na molo , jde až na konec
a zírá na moře .
Každa vteřina ,zdá se .................. že stává se nekonečnou .
Kouká na nizoučké vlny co ukončí své putování mořem
tím že roztříští se o kamenitou pláž.
Zavře oči.
Slunce už zmizelo za obzorem , ale nebe na zapadě je stále rudé.
,,Aáááááááááááááááááááááá"
Vykřikl a do očí vlili se mu slzi.
Upadá na kolena
a zírá na nekonečnou hladinu hladinu vody vniž zrcadli se obloha.

NIC

19. prosince 2007 v 21:23 co si tak pisu a dam to sem
NIC
,,koukej" praví dívka svému chlapci
,,kam" taže se chlapec
,,na nebe"odpoví dívka
,,co tam"znovu se chlapec ptá
,,hvězdy" sotva to dořekla oba pohledli na nebe
a přimo proti nim letí ohniva koule .....................................................................nic
no jo nuda ve skole to je vec.

je čas vaším nepřítelem?

12. prosince 2007 v 15:18 zajimavost

Je čas vaším nepřítelem?

Dříve se říkalo, že čas jsou peníze. Dnes máme za to, že čas je podstatně cennější než peníze. Čas má řadu nevýhod - nedá se rozmnožit, a když vám zbude, nedá se uschovat na příště. Nikdo vám ho nemůže ani půjčit, ani darovat, tím méně prodat. Polovině ho chybí alespoň polovina, tedy více než polovina respondentů různých výzkumů uvádí, že by potřebovali navíc aspoň 50 procent času, který mají. Jak jste na tom vy?
Instrukce: Přečtěte si dotazník a posuďte, zda popisované chování se u vás vyskytuje skoro pořád (3 body), často (2 body), občas (1 bod) a téměř nikdy (0 bodů).
 1. Každý den počítám s časovou rezervou dvou hodin. Pokud není práce, využiji je k odpočinku.
 2. Znám a přijímám svůj biorytmus, a proto se snažím, pokud je to trochu možné, rozvrhnout si úkoly tak, abych s ním pracoval v souladu, tj. zejména v době, kdy jsem výkonný.
 3. Denně si plánuji alespoň dvě hodiny, kdy budu dělat, co mě právě napadne a co se mi chce.
 4. Nemusím dělat všechno sám.
 5. Dokážu rozlišit důležité a méně důležité úkoly a nejprve se věnuji těm důležitým.
 6. Každý rok mám alespoň 14 dnů dovolené vcelku, kdy dělám vše, jen ne to, co souvisí s mým zaměstnáním.
 7. Každý den mám určitý vymezený čas, kdy se nenechám nikým a ničím rušit.
 8. Alespoň jeden den víkendu věnuji své rodině a koníčkům. 9. Mám-li špatný den, hrozí mi třeba chřipka, všeho nechám a odpočinu si. 10. Dokážu říci komukoli ne, když mne chce připravit o čas v době, kdy mám důležitější práci.
 9. Nedělá mi potíže odhadnout, kolik času mi která práce zabere, a podle toho si plánuji svůj časový rozvrh.
 10. Zvládám věci tak, abych nepracoval v časovém stresu.

Vyhodnocení

Sečtěte si body, kterých jste dosáhli.
 • 0 až 10 bodů: Čas je vás nepřítel. Je v tom ale nevinně, to vy jste ho do této pozice zatlačili.
 • Chcete po sobě víc, než je možné. Výsledkem je stres, zpoždění za životem, začarovaný kruh, z něhož se těžko hledá cesta ven. Přestaňte po sobě chtít nemožné, snižte svá očekávání a aspirace.
 • 11 až 20 bodů: Snažíte se, ale nejste dostatečně důslední, abyste si svůj čas uhájili. Ve snaze podat výkon zapomínáte na sebe.
 • 21 a více bodů: Umíte dobře nakládat s časem. Nezanedbáváte se, rozumíte i sami sobě a svým biorytmům.

jste zavislí na internetu

12. prosince 2007 v 15:14 zajimavost

Jste závislí na Internetu?

Přestože panují pochybnosti o existenci internetové závislosti jako nemoci, bylo uveřejněno několik dotazníků sloužících uživatelům k ověření, jak na tom se sítí jsou. Dle mého názoru mohou být takové texty důležité, aby se zjistilo, zda je "něco špatně" celkově a poté, když se to "něco" najde, se už musí přistoupit k hledání konkrétních psychických poruch.
Dle Johna Sulera:
 • Zanedbáváte kvůli Internetu důležité věci ve svém životě?
 • Narušuje Internet vztahy s významnými lidmi vašeho života?
 • Bráníte se nebo jste rozrušeni, když někdo kritizuje váš internetový život?
 • Vyčetl vám někdo pro vás důležitý váš internetový život a byl při tom rozrušený?
 • Cítíte úzkost či vinu při přemýšlení o Internetu?
 • Zjistili jste někdy, že skrýváte před ostatními váš internetový život?
 • Snažili jste se toho nechat, ale nešlo to?
 • Když jste k sobě upřímní, myslíte, že je tady nějaký jiný důvod, proč to děláte?
Pokud dvakrát odpovíte kladně, tak je vše v pořádku. Mnoho souhlasů (5-8) znamená velký pro

extrovert nebo introvert?

12. prosince 2007 v 15:07 zajimavost

Jste extrovert nebo introvert?

Zkuste se zamyslet nad tím, patříte-li spíše k lidem extrovertním nebo introvertním. , co odpovídá vašim postojům.

Ověřovací test extroverta

 1. Vyhledáváte podněty zvenčí?
 2. Máte rád(a) společnost?
 3. Potřebujete často změnu?
 4. Jste rád(a) aktivní?
 5. Reagujete impulsivně?
 6. Stává se vám, že se někdy neovládnete a ztratíte nad sebou kontrolu?
 7. Prohřešujete se občas proti společenským pravidlům
 8. Raději jednáte než dlouze meditujete?
 9. Máte rád(a), když se okolo vás něco děje?
Spočítejte nyní své odpovědi "ano".

Ověřovací test introverta

 1. Pokládáte se za neobyčejně svědomitého?
 2. Nestojíte příliš o společnost?
 3. Považujete se za velmi opatrného?
 4. Stahujete se rád(a) do pozadí?
 5. Umíte se většinou dobře ovládat a mít nad sebou kontrolu?
 6. Lze říci, že prakticky nikdy neporušujete společenská pravidla?
 7. Vyhýbáte se vzrušivým podnětům okolí a vyhledáváte klid?
 8. Přemýšlíte rád(a) o sobě a o svých bližních?
 9. Nemáte rád(a) kolem sebe příliš rušno?
Spočítejte nyní své odpovědi "ano".
Ve které sadě jste získali více kladných bodů? Jestliže máte v obou sadách přibližně stejný počet kladných odpovědí, jste typ smíšený (tj. "normální"). Čím větší je naproti tomu bodový rozdíl mezi nimi, tím více směřujete k extrovertnímu nebo introvertnímu typu člověka podle toho, kam jste umístili větší množství kladných bodů.
Patříte-li spíše k extrovertnímu typu, je to pro rozvinutí vaší sebejistoty příznivé. Žijete více navenek než dovnitř, aktivně vyhledáváte kontakt s okolním světem a s větší odvahou se pouštíte do svých problémů než lidé introvertní.
Patříte-li k introvertnímu typu, je snazší vaším sebevědomím otřást než u člověka extrovertního. Z vědeckých výzkumů vyplývá, že introvert velmi intenzívně zpracovává podněty zvenčí a je snáze podminovatelný.